سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

ابراهیم صفاری سامانی – دانشجوی کارشناسی ارشد تغذیه دام
احمد زارع شحنه – استاددانشگاه تهران
جواد پوررضا – استاد دانشگاه آزاد شهرکرد
نصرالله ولی – استادیار

چکیده:

هدف از مطالعه کنونی تعیین اثرمکمل سازی پروبیوتیک بایوساف برعملکرد اجزای جوجه های گوشتی بود تعداد۲۲۵ قطعه جوجه راس ۳۰۸ درسه تیمار و ۵تکرار با ۱۵پرنده دهرتکرار طی دوره ۴۲روزه پرورش با سه تیمار غذایی حاویصفر ۱و۱/۵ گرم پروبیوتیک بایوساف درهرکیلوگرم جیره به عنوان گروه شاهد تیمار۱وتیمار۲ تغذیه شد ازهرتکرار ۲پرنده کشتارو درصد وزنی اندامهای مختلف لاشه ردسن ۴۲روزگی اندازه گیری و محاسبه شد نتایج نشان داد بین شاهد تیمار۱وتیمار۲ ازنظر درصد وزنی ران چربی احشایی کبدقلب طحال و طول روده تفاوت معنی داری وجود نداشت p> 0/05 بین تیمارها ازنظر درصد وزنی سینه روده و تیموس تفاوت معنی داری وجود داشت بطوریکه تیمار ۱و۲ نسبت به شاهد بطور معنی داری درصد وزن تیموس بیشتری داشتند به علاوه درصد وزنی سینه درتیمار ۲بالاترین ودرشاهد پایین ترین وزن را داشت