سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمدامین اسماعیلی – دانشگاه صنعتی شیراز
امیرحسین نیک سرشت –
امیر امیدوار –

چکیده:

دراین مقاله بررسی عددی رسانش گرمایی فوریه توسط روش Sph با توجه به چگونگی اعمال شرط مرزی نوع اول دیریکله با قرار دادن ذرات مجازی درمرز صورت گرفته است نتایج بدست آمده دریک دو و سه بعد برای روشهای مختلف اعمال شرط مرزی نوع اول با جواب تحلیلی مقایسه و دقیقترین آنها پیشنهاد شدها ست همچنین مشاهده شده است که تعداد ذرات مجازی واقع درمرز برای بهترین جواب کاملا به نوع توابع میانیاب و ابعاد مساله وابسته می باشد.