سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

شیوا سلیمانی – دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی آب
هومن حاجی کندی – استادیار دانشگاه آزاد تهران مرکزی
الهام خاجه زاده مسلمی –

چکیده:

دراین مقاله به بررسی اثرپوشش گیاهی روی هندسه حفره آبشستگی پدیده آمده درپیرامون یکلوله مستغرق قرارگرفته درروی بستر پرداخته شدها ست مجموع ۲۸ازمایش مختلف دریک کانال آزمایشگاهی به عرض ۷۵ سانتیمتر و طول ۸متر انجام شدند عمق حفره برای سه دبی مختلف و ۵نوع تراکم گیاهی متفاوت و دوحالت ساقه تنها و ساقه و برگ انجام شدند و نتایج نشان دادند که وجود پوشش گیاهی به دلیل بالا بردن مقاومت جریان ونیروی درگ اعمال نموده برروی جریان بطور موثری ازشدت آ شفتگی می کاهد.