سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

هدیه سلامت روندی – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران مهندسی رودخانه
محمدحسین خرازی فرد – اعضا هیئت علمی دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور
محمدرضا مجدزاده طباطبایی –
سعید قربان بیگی –

چکیده:

فرسایش کناره ی رودخانه های آبرفتی بواسطه جریانهای زیرسطحی دراثر بالا آمدن سطح اب زیرزمینی با زهکشی زمین های اطراف رودخانه می باشد قرارگیری یک لایه ماسه نفوذپذیر درمجاورت لایه رس نفوذناپذیر از بالا و پایین یکی از شرایط ایجاد فرسایش نشتی می باشد که منجر به تخریب کناره ی رودخانه و ریزش توده ای لایه سربار درنتیجه زیرشویی لایه ماسه ای می شود دراین تحقیق تاثیر دانه بندی لایه ماسه ای بروزن رسوبات زیرشویی شده از کناره رودخانه دراثر فرسایش نشتی و جریانهای زیرسطحی دردو فلوم آزمایشگاهی مورد مطالعه قرارمیگیرد. مشاهدات آزمایشگاهی نشان میدهد که به ازای یک گرادیان یکسان با کاهش اندازه ذرات ماسه ای وزن مواد رسوبی زیرشویی شده بیشتر خواهد بود و میزان مواد زیرشویی شده به اندازه دانه ها بستگی دارد.