سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حمیدرضا رمضی – دانشیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر
بهروز ابراهیمی – رئیس گروه تلفیق شرکت آب منطقه ای لرستان
قدرت اله ملکی – کارشناس ارشد ژئوفیزیک شرکت آب منطقه ای لرستان

چکیده:

دراین مقاله به مطالعات اکتشافی آبخوان ابرفتی دشت چغاهروشی خرم آباد با استفاده از روش گمانه زنی مقاومت ویژه الکتریکی پرداخته شده است این آبخوان بخشی از آبخوان بزرگ خرم اباد است و گستره شمال باختری آن را شامل می شود آرایه شلومبرژه مورد استفاده دراین مطالعه بودها ست برای مطالعه این آبخوان ۴۰۰ گمانه الکتریکی در راستای ۳۰ پروفیل برداشت شده است داده های حاصل مورد پردازش و تفسیر قرارگرفته و مدلسازی معکوس برروی آنها انجام شده است پس از پردازش داده ها نیم رخ های مقاومت ویژه الکتریکی همراه با تفکیک لایه ها در راستای پروفیل ها تهیه شده است افزون بر ان نقشه های هم مقاومت هم ضخامت آبرفت و هم ارتفاع سنگ کف تهیه شده اند