سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی غرب کشور: چالشها و راهکارها

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

کرم سپه وند – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی لرستان

چکیده:

گیاهان تیره Fabaceae یکی از دو تیره مهم گیاهی به منظور تهیه علوفه برای دامها هستند دراین گیاهان مواد غذایی از قبیل پروتئین مواد معدنی و ویتامین ها وجود دارد این گیاهان برای رشد خود ازت را از هوا جذب و آن را درخاک تثبیت می کند و ازفرسایش خاک درعرصه های منابع طبیعی جلوگیری می کند همچنین درزیبایی چشم انداز طبیعت تغذیه حیوانات وحشی و حفظ انها موثرند مهمترین بیماری این گیاهان درعرصه های منابع طبیعی استان لرستان سفیدک پودری است که مخصوصا گونه هایی از چهارجنب مهم این تیره شامل Onobrychys,Medicago,Vicia,Trifolium را دراستان لرستان آلوده می کند این گیاهان درایران و بعضی کشورهای دیگر از اهمیت زیادی برخوردارهستند به منظور انجام این تحقیق نمونه برداری زمان بندی شده ازنقاط مشخصی ازمراتع انجام و گیاهان آلوده شناسایی شدند و پس از ارسال به موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع به تایید نهایی رسیدند سپس با بررسی های میکروسکوپی آلودگی به سفیدک پودری انها تایید شد.