سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمود میرزایی – دکتری ژئوفیزیک
فریدون قدیمی عروس محله – دکتری زمین شناسی
فائقه میناعراقی – کارشناسان ارشد ژئوفیزیک
بهزاد ترکاشوند –

چکیده:

از انجا که منطقه استان مرکزی درمسیرزون اصلی سنندج – سیرجان واقع است شناسایی گسلهای استان جهت مدیریت بهتر حوادث غیرمترقبه نظیر زلزله اهمیت آن را دوچندان می کند لذا جهت شناسایی مسیر مهمترین گسل منطقه که گسل تلخاب و تبرته است این مطالعه صورت گرفته است دراین مطالعه روش مقاومت ویژه درشناسایی گسل بکاربرده شده است داده های مقاومت ویژه بکاربرده شده حاصل برداشت ۵۹ سونداژ الکتریکی بوده که درامتدادد ۸ پروفیل با روش شلومبرژه برداشت گردیده است دراین مطالعه ابتدا تفسیر به روش دستی انجام شده است و سپس با کنترل زمین شناسی و استفاده ازنتایج تفسیرهای دستی مدلسازی یک بعدی به کمک نرم افزار ۱X1D انجام شدها ست جهت بدست آوردن اطلاعات کلی و کیفی از وضعیت زیرسطح زمین تفسیرکیفی داده های حاصله انجام شده و نهایتا برای معکوس سازی دو بعدی داده ها وارد نرم افزار Res2Dinv شده تا وضعیت زمین شناسی زیرسطحی مورد بررسی قرارگیرد. درپایان با استفاده از کلیه اطلاعات نتایج مدلسازی مورد ارزیابی قرارگرفتند و محل ناپیوستگی ها و گسلها با تقریب خوبی بدست آمدند.