سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی بیابان

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

هدایت اله برتینا – دانشجوی کارشناسی ارشد،گروه خاکشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز
غلامعباس صیاد – استادیار گروه خاکشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز
حمید رضا متین فر – استادیار گروه خاکشناسی، دانشگاه لرستان
سعید حجتی – استادیار گروه خاکشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

[رضا بیت لفته]

آئروسل های بیابان احتمالا دارای فراوانی زیادی هستند که در اتمسفر جهانی وجود دارند و گردوغبارها نوع معمول آئروسل ها در اتمسفر بیابان ها می باشند. کشور ایران نیز از جمله مناطقی است که علی رغم اینکه نقش چندانی در انتشار گرد و غبار در منطقه ندارد، اما به دلیل همجواری با کشورهایی نظیر عراق، عربستان، کویت و اُردن، خسارت های فراوانی را از طوفان های گردوغبار متحمل شده است. در این تحقیق از داده های سنجنده مودیس و همچنین الگوهای جوی همزمان با پدیده گردوغبار اتفاق افتاده در تاریخ ۲۰ آذرماه استفاده شد. طول این پدیده گردوغبار تقریبا ۸۶۰ کیلومتر و دارای غلظت ۲۹۰۰ میکروگرم بر متر مکعب در خوزستان بودند. نتایج نشان می دهد که به منظور بررسی طوفان گردوغبار بایستی از الگوهای جوی نیز بهره گرفت. روش آکرمن به منظور بارزسازی طوفان گردوغبار مناسب می باشد. چون اختلاف دمای درخشندگی(BTD) در توده گردوغبار بایستی منفی(کوچکتر از صفر) باشد تا بتوان آن را از سایر پدیده ها جدا کرد، در اینجا آستانه ۵/۰- مناسب تر بود. با بکارگیری تصاویر ماهواره ای و نقشه های سرعت و جهت باد مشخص گردید که این طوفان گردوغبار تقریبا از شمال غربی عراق به سمت غرب و جنوب غرب ایران گسترش می یابند. در نهایت داده های AOD(عمق اپتیکی آئروسل) بدست آمده ازماهواره آکو و ترا همبستگی مناسبی با هم داشتند و نتایج نشان داد که در زمان وقوع پدیده گردوغبار مقدار AOD افزایش می یابد.