سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

علی بیهقی کندری – دانشجوی کارشناسی ارشد ساز های آبی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مش
مجتبی حیدری نژاد – دانش آموخته هیدروژئولوژی
مهدی عبدالهی منصورخانی – دانشجوی کارشناسی ارشد هیدروژئولوژی
حامد زاهدی خامنه – دانشجوی کارشناسی ارشد سازهای آبی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مش

چکیده:

رودخانه زشک-شاندیز یکی از مهمترین رودخانه های دائمی استان خراسان رضوی است که در غرب شهر مشهد قرار دارد. بررسی کیفیت آب این رودخانه از آن جهت که آب رودخانه در طول مسیر برای مصارف کشاورزی در باغات و مزارع استفاده می شود و قسمتی از آن نیز در بندگلستان ذخیره و برای مصارف باغات داخل شهر مشهد مورد استفاده قرار می گیرد دارای اهمیت است. در طی این مطالعه کیفیت آب رودخانه زشک-شاندیز در طول رودخانه در ۴ ایستگاه زشک، شاندیز-سرآسیاب، گلستان و پایین بند گلستان مورد بررسی قرار گرفته و داده های حاصل از آنالیز هیدروشیمایی توسط نرم افزار Spss نسخه شماره ١۵ مورد بررسی تحلیل عاملی قرار گرفته اند و نتایج حاصل از این تکنیک آماری نشان دهنده این مسئله است که در تمامی ایستگاه های مورد مطالعه کیفیت آب رودخانه به طور عمده متاثر از لیتولوژی حوضه آبریز رودخانه است و تنها در ایستگاه های پایین دست حوضه گلستان و پایین بند گلستان علاوه بر انحلال لیتولوژی حوضه آبریز، منشا آلودگی ناشی از کودهای کشاورزی که در بالادست این ایستگاه ها در حوضه آبریز رودخانه استفاده می شود نیز بر کیفیت آب رودخانه تاثیر گذار است.