سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی ساخت و ساز شهری در مجاورت گسلهای فعال

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

همایون خدادادپور – engineering manager of petrosina company
علیرضا صابری – narganengineers &constructors No285 taleghani street

چکیده:

ستون شنی ارتعاشی روشی است که جهت اصلاح خواص خاکهای چسبنده و دانه ای از آن استفاده می شود در مقاله حاضر سعی شده است تا به بررسی اثر ستون شنی به عنوان روشی سریع اقتصادی فراگیر و موثر جهت اصلاح رفتار خاک و برخی پارامترهای مهندسی طراحی پی نظیر تنش های قائم و برشی نشست فرایند تحکیم و بسیاری دیگر از مقاصد مهندسی پرداخته می شود دراین راستا با انجام مطالعه ای موردی در خصوص استفاده از ستون شنی شرایط ژئوتکنیکی زیرسطحی خصوصیات سازه و روند طراحی اصلاح خاک بطور شفاف مورد بررسی قرارگرفته است با کمک نرم افزار Plaxis و مدلسازی عددی پروژه مدل شده و نتایج ح اصله با یکدیگر مقایسه گردیده اند در مرحله اول بارگذاری به صورت استاتیکی و قائم در مدل اعمال می گردد و در مرحله بعد بارگذاری جانبی زلزله نیز به بارگذاری قائم اضافه شده و تحلیل دینامیکی انجام می شود جهت بررسی پدیده رونگرایی فرض شده که درمرحله ی دوم بالاترین لایه زهکشی نشده باشد و اضافه فشار آب حفره ای در دو حالت بهسازی نشده و بهسازی شده مقایسه گشته است.