مقاله مطالعه کلینیکی تاثیر تزریق انفیلتراسیون دگزامتازون بر روی درد پس از درمان ریشه در دندان های نکروز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد از صفحه ۱۵۹ تا ۱۶۸ منتشر شده است.
نام: مطالعه کلینیکی تاثیر تزریق انفیلتراسیون دگزامتازون بر روی درد پس از درمان ریشه در دندان های نکروز
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله درد بعد از درمان
مقاله درمان ریشه
مقاله دگزامتازون
مقاله تزریق انفیلتراسیون

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مرادی سعید
جناب آقای / سرکار خانم: نقوی ندا
جناب آقای / سرکار خانم: بنی هاشمی الهام
جناب آقای / سرکار خانم: دستمالچی پریسا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: درد بعد از درمان ریشه یکی از مشکلات این درمان به حساب می آید. هدف از این مطالعه بالینی، ارزیابی میزان کارآمدی تزریق انفیلتراسیون دگزامتازون در دندان های با تشخیص پالپی نکروز، روی پیشگیری و کنترل دردهای بعد از درمان ریشه بود.
مواد و روش ها: در این مطالعه کلینیکی، ۳۰ دندان تک کانال که با آزمایشات وایتالیتی و نیز به صورت کلینیکی نکروز بودن آنها تایید شده بود انتخاب و به طور تصادفی به دو گروه تقسیم شدند (دگزامتازون و کنترل). پس از تزریق بی حسی موضعی و تهیه حفره دسترسی، کانال ها به روش استپ بک شکل دهی و نیز به روش تراکم کناری پر شدند. سپس در گروه دگزامتازون، ۱ میلی لیتر دگزامتازون (۴ میلی گرم) به صورت انفیلتره در ناحیه پری آپیکال دندان ها تزریق شد. درد بیماران با استفاده از Visual analogue scale، در زمان های قبل از درمان، بلافاصله بعد از درمان، ۶، ۱۲، ۲۴ و ۴۸ ساعت بعد از درمان ارزیابی شد.
یافته ها: اختلاف معنی داری بین دورهای مختلف ارزیابی بین دو گروه از نظر میزان درد بعد از درمان وجود نداشت (p>0.05). از طرف دیگر گستره درد گزارش شده (اختلاف بین بیشترین و کمترین شدت درد) در بیماران گروه مورد، نسبت به گروه کنترل محدودتر بود (p>0.05).
نتیجه گیری: تزریق انفیلتره دگزامتازون بعد از اتمام درمان ریشه، اثر قابل توجهی در کاهش درد بعد از درمان ریشه در دندان های نکروز نشان نداد. درد بعد از درمان ریشه در بین زنان و مردان و نیز فک بالا و پایین اختلافی نداشت.