سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

سمانه حسین رضایی – دانشجوی کارشناسی ارشد زیست شناسی علوم گیاهی دانشگاه آزاد اسلامی واحد
حسن کیاده – دانشجوی کارشناسی ارشد زیست شناسی علوم گیاهی دانشگاه آزاد اسلامی واحد

چکیده:

کشت بافت و ریزازدیادی در Aglaonema tiara مطالعه شد و از جوانه انتهایی و جوانه جانبی به عنوان ریزنمونه استفاده شد. نتایج نشان دادند که محیط اختصاصی برای تکثیر و ازدیاد جوانه انتهایی محیط + ۳/۵ mg/L BA + 0/2 NAAmg/L 1/2MS و برای جوانه جانبی محیط ۱/۲MS +1 mg/L NAA + 4 mg/L BA بوده است.