سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی اکبر اسدی – شرکت اندیشمند شمالغرب
حسن کریمی – شرکت توزیع استان ک و ب
محمدباقر علوی – شرکت اندیشمند غرب
سیدمنصور نورایی پور – شرکت توزیع استان ک و ب

چکیده:

فیدرفشار متوسط قلعه رئیسی که یکی از فیدرهای تغذیه کننده شبکه توزیع محدوده استانکهگیلویه و بویراحمد می باشد دارای طول بسیارزیاد درحدود ۵۰۰کیلومتر و باربیش از اندازه می باشد به تبع این موارد افت ولتاژ درطول فیدرزیاد بوده به گونه ای که حدود ۶۰درصد ازمناطق تحت پوشش آن از افت ولتاژ بیش از اندازه برخوردار می باشند براساس مطالعات به عمل آمده ضمن مشخص نمودن علل و عوامل ایجاد افت ولتاژ درطول فیدر راه کارهای عملی مناسب جهت برطرف کردن آن بررسی شده و نهایتا با استفاده ازمکان یابی رگولاتور ولتاژ بعنوان بهترین گزینه ازنظر اجرایی و اثرگذاری مطلوب اقدام به برطرف نمودن افت ولتاژ گردیده است براساس مدلسازی شبیه سازی و نهایتا محاسبه صورت گرفته با استفاده ازنرم افزار CYME دروضعیت موجود و اصلاحی این فیدر میزان افت ولتاژ درطول فیدر از ۱۱٫۱۳به ۱٫۲۲ درصد و میزان تلفات توان از۱۲٫۱به ۷٫۳ درصد کاهش یافته است که نشان دهنده تاثیرمطلوب طرح ارایه شدهدربهبود وضعیت پارامترهای الکتریکی فیدر میب اشد.