سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ژئوماتیک ۹۰

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی اکبر اسدی – شرکت اندیشمندغرب
حسن کریمی – شرکت توزیع استان ک و ب
محمدباقر علوی – شرکت اندیشمندشمالغرب
سیدمنصور نورایی پور –

چکیده:

فیدرفشارمتوسط قلعه رئیسی که یکی از فیدرهای تغذیه کننده شبکه توزیع محدوده استان کهگیلویه و بویراحمدمی باشد دارای طولبسیارزیاد درحدود ۵۰۰ کیلومتر و باربیش از اندازه می باشد به تبع این موارد افت ولتاژ درطول فیدرزیاد بوده به گونه ای که حدود ۶۰ درصد ازمناطق تحت پوشش آن از افت ولتاژ بیش از اندازه برخوردار می باشند براساس مطالعات بعمل آمده ضمن مشخص نمودن علل و عوامل ایجاد افت ولتاژ درطول فیدر راه کارهای عملی مناسب جهت برطرف کردن ان بررسی شده و نهایتا با استفاده ازمکان یابی رگولاتور ولتاژ بعنوان بهترین گزینه ازنظراجرایی و اثرگذاری مطلوب اقدام به برطرف نمودن افت ولتاژ گردیده است براساس مدلسازی شبیه سازی و نهایتا محاسبات صورت گرفته با استفاده ازنرم افزار CYME دروضعیت موجو د و اصلاحی این فیدر میزان افت ولتاژ درطول فیدر از ۱۱٫۱۳ به ۱٫۲۲ درصد و میزان تلفات توان از ۱۲٫۱ به ۷٫۳ درصد کاهش یافته است که نشان دهنده تاثیر مطلوب طرح ارایه شده دربهبود وضعیت پارامترهای الکتریکی فیدرمیب اشد.