سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

ناهید صحرارو – گروه زمین شناسی، دانشگاه بوعلی سینا-همدان
سعید خدابخش – گروه زمین شناسی، دانشگاه بوعلی سینا-همدان
بهروز رفیعی – گروه زمین شناسی، دانشگاه بوعلی سینا-همدان
احد ملکی رضایی – کارشناس ارشد رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی

چکیده:

این مطالعه بر روی رسوبات کانال رودخانه گاماسیاب جنوبی به منظور شناخت و مطالعه کانیهای سنگین و پی بردن به منشأ آنها صورت گرفته است. نمونه ها پس از گل شویی، جدایش ثقلی با بروموفورم و جدایش مغناطیسی بخش جدا شده به وسیله میکروسکوپ بیناکولار مورد مطالعه قرار گرفت و سپس فراوانی انواع مختلف کانیها محاسبه شد. نتایج نمایانگر آن است که کانیهای آهندار به ویژه مگنتیت، کرومیت و پیروکسن بیشترین گستردگی و فراوانی را داشتند. وجود کانیهای آپاتیت، تورمالین،مگنتیت، پیروکسن، بیوتیت، زیرکان، کرومیت و مگنزیت تأییدی بر منشأ آذرین و فراوانی کانیهای مانند گارنت و آندالوزیت نشانگر منشأ دگرگونی رسوبات این بخش از بستر رود می باشد. علیرغم این که سنگ های آذرین و دگرگونی مجموعاً ۲۷ درصد از حوضه آبریز را تشکیل می دهند ولی اکثر کانیهای سنگین از این دو منشأ سرچشمه گرفته اند .