سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فرج الله فردوست – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شاهرود
زهرا دهقانی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه دامغان
فاطمه نعمتی – کارشناس ارشد زمین شناسی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود

چکیده:

کانسار سرب و روی فرحزاد در شمال غرب شاهرود، در زون ساختاری البرز شرقی و در مختصات جغرافیایی ۵۴ درجه و ۴۰ دقیقه طول شرقی و ۳۶ درجه عرض شمالی واقع شده است. سنگ های رخنمون یافته در منطقه شامل شیل و ماسه سنگ های سازنده شمشک، آهک لار، سازنده های کرج و فجن می باشند. ماده معدنی به صورت عدسی و رگه ای در داخل آهک لار به حالت اپی ژنتیک جایگیره شده است. با توجه به جایگاه تکتونیکی، شکل، سنگ درونگیر و کانی شناسی خاص می توان این کانسار را در گروه تیپ دره می سی سی پی (MVT) قرار داد. بر اساس مشاهداف صحرایی و مطالعات آزمایشگاهی سه دسته کانی شناسایی شدند که عبارتند از : دسته اول، کربنات و سیلیکات روی (اسمیت زونیت و همی مورفیت)، دسته دوم، کربنات و سولفور سرب (سروزیت و گالن)، و دسته سوم، کانی های باطله (آرگونیت، کلسیت، دولومیت، اکسیدهای آهن و کانی های رسی) اسمیت زونیت، همی مورفیت، گالن و سروزیت کانی های اصلی کانسار هستند. علاوه بر کانی های فوق الذکر کانی های نادری از جمله پلاتنریت، شابازیت، مگهمیت، باریت و ورتزیت برای اولین بار در این کانسار شناسظایی شدند.