سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهرداد کریمی – استادیار گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
مریم ریحانی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
سیدحسین قطمیری – استادیار گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
کمال خانکهدانی – استادیار گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

چکیده:

معدن آهن سورک، در فاصله ۱۵۰ کیلومتری غرب یزد و در زون ایران مرکزی قرار گرفته است.سنگ های منطقه شامل نهشته های ماسه سنگ، شیل، کوارتزیت و سنگ آهک، سنگ های افیولیتی، توده های آتشفشانی ائوسن و مجموعه نفوذی گرانودیوریتی و توده های نفوذی گرانیتوئیدی می باشد. توده کانسار آهن بصورت ۴ آنومالی می باشد. کانی های تشکیل دهنده کانسنگ آهن سورک شامل مگنتیت و هماتیت م یباشند که در همراهی با کانی های فرعی همچون پیریت واپیدوت قرار دارند.بررسی های ژئوشیمیایی و شواهد زمین شناسی نشان می دهند که تشکیل نهشته موجود با کانسارهای اسکارنی همخوانی دارد.با افزایش شدت اسکارنی شدن، مقادیر اکسیدهای MgO, CaO بدلیل تشکیل کانی هایی همچون گارنت، پیروکسن و ولاستونیت با سنگ کربناته افزایش یافته است. میزان فراوانی کبالت و پیشی گرفتن آن از کروم در نمونه های معدنی، می تواند معرف حاکم بودن شرایط اسکارنی باشد