سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

پویان سید صالحی نائینی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ع
نیما نظافتی – دکتری زمین شناسی اقتصادی ، هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وت

چکیده:

کانسار مس- طلای چاه علیخان در ٢١٠ کیلومتری شمال شرق اصفهان واقع گردیده است.سنگ میزبان کانسار، سنگ های آتشفشانی متعلق به دوره ائوسن می باشد.بازالت، آندزیت بازالت، تراکی بازالت عمده ی سنگ های تشکیل دهنده منطقه می باشند.کانی سازی در منطقه به شکل رگه و رگچه هایی با ضخامت های متغیر( ١ تا ۶ متر) به صورت پر کننده فضای خالی مشاهده می گردد.هم چنین بافت های ریتمیک که نشان دهنده وجود پالس های متفاوت تزریق محلول گرمابی هستند به صورت تیپیک قابل مشاهده اند.کانه های فلزی اصلی شامل هماتیت ورقه ایی ( الیژیست )، پیریت، کالکوپیریت، کالکوسیت به همراه کانه های کربناته مس (مالاکیت و آزوریت )هستند.نیز کانه های باطله همراه در این کانسار شامل کانی های کلیست، کلریت، سرسیت و کوارتز می باشد که از نشانه های کانسارهای گرمابی با سولفیداسیون کم می باشد[ ۱]. بر اساس مطالعات انجام شده محدوده شوری متغیر بین ۲٫۵ تا ۲۲/۵% Wt NaCl اندازه گیری شده است.بیشترین فراوانی میزان شوری مربوط به گستره های ۲۰/۵ تا ۲۲/۵ % Wt %NaCl می باشد.هم چنین در نمونه های مطالعه شده درجه حرارت همگنی سیالات درگیر دو فازی با تبدیل بخار به مایع صورت گرفته است.دمای همگن شدگی گروه های دمایی بین ٩٧ تا ٣٢٢ درجه سانتی گرادمی باشد. بیشترین فراوانی همگن شدگی دمایی مربوط به رنج دمایی ١٠٨ تا ٢٠٢ درجه سانتی گراد می باشد.