سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

جواد رنجبر – کارشناسی ارشد زمین شناسی گرایش نفت
سیاوش قلی زاده – کارشناسی ارشد زمین شناسی گرایش پترولوژی
محمدرضا فرضعلی زاده – کارشناسی معدن گرایش استخراج

چکیده:

میکای مورد نظر در منطقه قره باغ ارومیه از نظر کانی شناسی و سنگ شناسی با توجه به آنالیز میکروپروب و مطالعات میکروسکوپی و مشاهدات صحرایی مورد مطالعه و بررسی قرارگرفت. مطالعات صورت گرفته نشان داد که در اسکارن ها کانه زایی ویژه ای صورت نگرفته از جمله کانیهای صنعتی که از لحاظ اقتصادی حائز اهمیت می باشد فلوگوپیت است که د رحال حاضر قابلاستخراج می باشد اپاتیت و آزبست از جمله کانی های صنعتی دیگری هستند که در گستره مورد مطالعه وجود دارند ولی مقادیر آن بسیا رکم بوده و در حد اقتصادی نمی باشند فلوگوپیت در منطقه مورد مطالعه اولا در ارتباط با اسکارن زایی بوده و ثانیا فلوگوپیت قابل استخراج بصورت درشت بلور در امتداد گسل ها و درزه ها در زون برشی متمرکز شده است.