سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد جواد گلپایگانی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی ،دانشگاه آزاد اسلامی واحدم
سیامک باقریان – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تیران
مهناز خدامی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد محلات

چکیده:

کانسار سرب و روی خان سرمه در km 8 شمال شرق تیران با سنگ میزبان آهکی به سن کرتاسه تحتانی در قسمت میانی کوه خان سرمه قرار دارد. کانه های موجود در کانسار به دو دسته کانه های قلزی (کانه و باطله) و غیرفلزی(باطله) تقسیم می شوند. مهمترین کانه های فلزی موجود در کانسار عبارتند از: پیریت، کالکوپیریت، اسفالریت، گالن،مجموعه سولفوسالتی تترائدریت-تنانتیت، کوولیت، دیژنیت، میمتیت، سروزیت، سیدریت و اکسیدهای آهن بوده و گانگ اصلی در این کانسار کوارتز، کلسیت و باریت می باشند.کانی سازی در این کانسار طی ۴ مرحله رسوبگذاری، دیاژنز،کانی سازی اپی ژنتیک و پس از کانه زایی انجام گرفته است.