سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مسعود سوری – دانشگاه شیراز، دانشکده علوم، بخش علوم زمین
بیژن اعتمادی – دانشگاه شیراز، دانشکده علوم، بخش علوم زمین
فرهاد احمدنژاد – دانشگاه شیراز، دانشکده علوم، بخش علوم زمین
سید مجید عبدالهی – شرکت ملی مس ایران، مجتمع میدوک، بخش امور معدن

چکیده:

کانسار مس چاه فیروزه بخشی از زون تکتونو ماگمایی سهند- بزمان می باشد که بر روی کمربند مس پورفیری ایران قرار گرفته است. کانی سازی مس در ارتباط با توده نفوذی با ترکیب کوارتزدیوریت تا کوارتزمونزونیت بوده است. کانسار مس چاه فیروزه از تیپ ذخایر مس پورفیری می باشد و سیستم دگرسانی در آن از مدل لوول وگیلبرت پیروی می کند. دگرسانی پتاسیک در قسمت های میانی و ژرفتر توده نفوذی پورفیری تشکیل شده که با فراوانی کانی های بیوتیت و فلدسپار پتاسیم و انیدریت مشخص می شود، با افزایش سرسیتی شدن دگرسانی فیلیک تشکیل شده این زون در بسیاری از مناطق به صورت همپوشانی با زون پتاسیک همراه است. زون دگرسانی پروپلتیک نیز بیشتر در سنگهای اطراف گسترش یافته که با مجموعه کانیایی کلریت، اپیدوت و کلسیت دیده می شود، در مناطق سطحی نیز دگرسانی آرژیلیک تشکیل شده است. در چاه فیروزه قسمت عمده کانی زایی به صورت هیپوژن بوده که کانه های اصلی پیریت و کالکوپیریت می باشند و ضخامت زون کانی زایی سوپرژن کمتر می باشد که به علت کم بودن پیریت اولیه و پوشیده بوده توده نفوذی فرایندهای سوپرژن در منطقه چاه فیروزه نتوانسته گسترش زیادی داشته باشند.