سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مهرداد کریمی – استادیار گروه زمین شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
محمدحسن آزادی – عضو باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
شهرام خالویی – کارشناس ارشد زمین شناسی اقتصادی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
میثم قدمی – دانشجوی دکتری زمین شناسی اقتصادی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شما

چکیده:

منطقه چاه فیروزه در ۲۴۰ کیلومتری غرب شهرستان کرمان، ۱۳۵ کیلومتری شمال غرب معدن سرچشمه و۳۵ کیلومتری شمال شهربابک واقع شده است. کانسار مس پورفیری چاه فیروزه در تقسیم بندی زمین شناسی ایران درزون ارومیه – دختر و در تقسیم بندی زمین شناسی کرمان در کمربند دهج – ساردوئیه واقع می شود. قدیمی ترین و گسترده ترین واحدهای زمین شناسی در منطقه چاه فیروزه، مربوط به آتشفشانیها و آذرآواریهای ائوسن شامل آندزیت، داسیت، توف، آندزیت-توف میباشد که پورفیری های میکرودیوریتی – کوارتز مونزودیوریت– الیگومیوسن و داسیت و آندزیت های نئوژن در آنها نفوذ کردهاند. پورفیریهای میکرودیوریت و کوارتز مونزودیوریت مولد کانی زایی در منطقه می باشند. عملکرد سامانه گسلی در محدوده چاه فیروزه وسیع بوده و محلول های گرمابی دارای کانی های فلزی، از جمله مس در امتداد سامانه گسلی اصلی کانسار با امتداد شرقی – غربی در متن تودههای نفوذی تزریق گشته اند. در منطقه چاه فیروزه انواع دگرسانی های شاخص کانسارهای مس پورفیری مشاهده شده است. کانی زایی در منطقه چاه فیروزه به صورت انتشاری و رگهای صورت گرفته است. این کانی زایی به سه نوع درونزاد، برونزاد و اکسیدان قابل تقسیم است.