سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین همایش ملی زمین شناسی اقتصادی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

زهرا گودرزی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی ، دانشگاه پیام نور ، مرکز ته
سیدجواد مقدسی – استادیار گروه زمی نشناسی ، دانشگاه پیام نور
حسن برزگر – استادیار گروه زمی نشناسی ، دانشگاه پیام نور

چکیده:

کانسار پلی متال لک در ۳۶ کیلومتری جنوب غرب بوئین زهرا، در کمربند آتشفشانی ارومیه – دختر ودر بخش غربی زون ایران مرکزی قرار دارد. براساس شواهد صحرایی ومطالعات سنگ شناسی، قدیمی ترین رخنمون های گستره مورد مطالعهرا سنگهای آذرآواری – آتشفشانی ائوسن تشکیل می دهند. تنوع وسیعی از سنگهای آتشفشانی، آتشفشانی رسوبی، گدازه های آندزیتی، آندزیت بازالت، داسیت، تراکی آندزیت، توفها وایگنمبریت محدوده لک را در بر می گیرد. کانه زایی درمنطقه به دو شکل هیپوژن گرمابی شامل گالن، اسفالریت، پیریت، کالکوپیریت و بورنیت و کانه سازی سوپرژن شاملمالاکیت، سروزیت، اکسیدها و هیدرواکسیدهای ثانویه آهن ( هماتیت ، لیمونیت و گوتیت) روی داده است. مهمترین باطله های پرکننده فضاهای خالی شامل کوارتز شانه ای، باریت وسیلیس به صورت بافتهای برشی، نواری، افشان، وکلوفرم است.همراه با کانه زایی رگه ای، زونهای دگرسانی سریسیتی، آرژیلیکی، کائولینیتی، سیلیسی و پروپیلیتی تحت کنترل فرآیندهای زمین ساختی ودگرسانی گرمابی تشکیل شده است.