سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی مهدوی اکردی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی، دانشگاه گلستان
مصطفی رقیمی – گروه زمین شناسی، عضو هیات علمی دانشگاه گلستان
غلامحسین شمعانیان – گروه زمین شناسی، عضو هیات علمی دانشگاه گلستان
محسن قلی پور – دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان ،عضو باشگاه پژوهشگران جوان، گرگان، ای

چکیده:

اکسیدهای کلسیم، سیلیسیم، آلومینیم و آهن مواد اولیه تأمین کننده ترکیبات کلینکر سیمان پرتلند می -باشند. در همین راستا کانیشناسی و ژئوشیمی کلینکر سیمان نکاء مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج پراش پرتو ایکس (XRD) حاکی از وجود کانیهای سیلیکات کلسیم (تری کلسیم سیلیکات، دی کلسیم سیلیکات) کانی اصلی و برون میلریت (تترا کلسیم آلومینوفریت) کانیهای فرعی کلینکر سیمان نکاء میباشند. مطالعات ژئوشیمی کلینکر حاکی از آن است که در نمودار فازی سیستم (CaO – Al2O3 – SiO2 ) کلینکر تولیدی سیمان نکاء در محدوده مثلث C3S-C2S-C3A قرار دارد. بر اساس روابط بوگه مقدار تری کلسیم سیلیکات، دی کلسیم سیلیکات، تری کلسیم آلومینات و تتراکلسیم آلومینوفریت کلینکر کارخانه سیمان نکاء به ترتیب ۵۵-۵۰ ،۲۸-۲۳ ،۹-۸ ،۱۰-۱۲ ،درصد وزنی میباشد که با معیار جهانی مطابقت دارد. مطالعات منشأ عناصر جزئی و فلزات سنگین موجود در کلینکر با فلورسانس اشعه ایکس (XRF) نشان داد که رسها به علت جذب سطحی و ظرفیت تبادل یونی بالا، بیشترین سهم را در ورود عناصر جزئی و فلزات سنگین مانند کروم، وانادیم، سلنیم، لانتانیم، زیرکنیم، روبیدیم، آرسنیک و باریم به کلینکر سیمان نکاء دارند.