مقاله مطالعه کانه زایی منگنز در مجموعه های آمیزه رنگین افیولیتی در مناطق بشاگرد و رودان استان هرمزگان با استفاده از داده های کانی شناسی و ژئوشیمیایی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در ژئوشیمی از صفحه ۴۱۱ تا ۴۱۸ منتشر شده است.
نام: مطالعه کانه زایی منگنز در مجموعه های آمیزه رنگین افیولیتی در مناطق بشاگرد و رودان استان هرمزگان با استفاده از داده های کانی شناسی و ژئوشیمیایی
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله منگنز
مقاله افیولیت
مقاله ژئوشیمی
مقاله رودان
مقاله بشاگرد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رجب زاده محمدعلی
جناب آقای / سرکار خانم: زمان ثانی نازنین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ذخایر معدنی منگنز در مناطق بشاگرد و رودان استان هرمزگان همراه با آمیزه رنگین مجموعه های افیولیتی رخنمون یافته اند. کانه زایی منگنز در سه سیمای همزاد (سین ژنتیک)، دیاژنتیک-دگرگونی و دیرزاد (اپی ژنتیک) صورت گرفته است. براونیت و پسیلوملان ترکیبات اولیه منگنز در سیمای همزاد هستند که به صورت بین نواری با نوارهای سیلیسی در محیط رسوبی تشکیل شده اند. سیمای دیاژنتیک با حضور کانی بیکسبیت مشخص می شود که از واکنش براونیت و هماتیت در چرت های سیلیسی غنی از منگنز به وجود می آید. ساخت های عدسی و انبانه ای شکل نهشته های منگنز در سنگ های میزبان نشانگر تاثیر دیاژنز و دگرگونی اولیه بر روی ساختارهای نواربندی اولیه است. دگرگونی در برخی از رخدادهای معدنی با رخساره های شیست سبز و سپس گلوکوفان شیست و آمفیبولیت با تشکیل سیلیکات ها و هیدروسیلیکات های منگنز نظیر یوهانستیت در منطقه بشاگرد و تفروئیت در منطقه رودان همراه است. تشکیل رودوکروزیت در منطقه رودان نشانگر شدت بالاتر دگرگونی در این منطقه نسبت به بشاگرد است. پیرولوزیت کانی اصلی سیمای دیرزاد است که بر اثر فرایندهای گرمابی ثانویه و به صورت بافت های شکافه پرکن تشکیل شده است. بالا بودن میانگین نسبت های Mn/Fe (55.2) و Si/A1 (124.3) و غلظت عناصر Zn (2-68 ppm) و Ni (3-450 ppm) با منشا گرمابی و بی هنجاری منفی Ce و مثبت Eu و فقیرشدگی از REE با تشکیل ترکیبات اولیه منگنز در محیط های مجاور پشته های میان اقیانوسی در امتداد مجراهای بروندمی سیال گرمابی بستر دریا مطابقت دارند.