سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی نانومواد و نانو تکنولوژی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مهدی صفری – دانشگاه صنعت نفت دانشکده نفت اهواز گروه مهندسی نفت

چکیده:

نانوتکنولوژی زمینه سازی ظهور یک انقلاب درتغییر خواص فیزیکی مواد می باشد کاربرد نانوتکنولوژی در عرصه های مختلف علمی و صنعتی روزافزون می باشد نظر به اینکه بیشتر مخازن نفتی کشورمان درنیمه دوم عمر تولید خود واقع شده اند لذا نیازمند استفاده از روشهای نوین ازدیاد برداشت می باشیم عمده مخازن نفتی کشورمان از نوع کربناته می باشد عمده ترین معضل مخازن کربناته نفت دوست بودن آن لذا درصد بازیافت پایین آنها می باشد با بهبودپارامترهای اصلیم رتبط با روشهای ازدیاد برداشت همچون تغییر ترشوندگی سنگمخزن کاهش هرچه بیشتر ویسکوزیته سیال مخزن افزایش ضریب هدایت حرارتی سیال مخزن افزایش ضریب نفوذ امواج الکترومغناطیسی توسط نانوتکنولوژی میتوان برکارایی این روشها افزود با توجه به توانمندی بالا ی کشورمان در نانوتکنولوژی و موجود بودن پتانسیلهای بالا آن مطالعه کاربردهای این علم درروشهای ازدیاد برداشت نفت کاملا ضروری به نظر می رسد. هدف از انجام این پژوهش بررسی تغییرات ترشوندی مخازن کربناته ایران با استفاده از نانوذرات سیلیس می باشد.