سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی سازه و فولاد و اولین کنفرانس ملی سازه های سبک فولادی (LSF)

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی نجاری ورزنه – کارشناس ارشد مهندسی سازه،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
عباس اکبر پور – استادیار و عضو هیات علمی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
سید محمود حسینی – دانشیار پژوهشکده مهندسی سازه،پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مه

چکیده:

این مقاله به مطالعه کاربرد میراگر فلزی بیضی شکل در مقاوم سازی لرزه ای قابهای فولادی می پردازد. میراگر بیضی شکل،نوعی وسیله مستهلک کننده انرژی زلزله در سازه است که بر اساس خاصیت جاری شوندگی فلزات کار میکند. لذا انتظارمی رود در مکانیسم تغییر شکل جانبی قاب، این میراگر رفتار هیسترتیک مناسبی داشته و از نظر جذب انرژی در سطح قابل قبولی قرار بگیرد. به منظور مطالعه کاربرد میراگر بیضی شکل EADAS (Elliptical Added Damping and Stiffness) درمقاوم سازی لرزه ای قاب های فولادی از نرم افزارAbaqus استفاده شده است. برای انجام تحلیل از قاب یک طبقه – یک دهانه که با ۸ نوع میراگر پیشنهادی مدل گردیده، استفاده شده است. اساس روش تحلیل بر اساس روش اجزاء محدود استوار است و از یک منحنی بارگذاری چرخه ای استفاده شده و قاب تا مرز گسیختگی میراگرها هل داده می شود. نتایج این تحقیق نشان می دهد که با اضافه شدن میراگر ضمن تمرکز خسارت در میراگر، اجزاء سازه در حالت الاستیک و بدون خسارت بارجانبی را تحمل می نماید. میراگر باعث افزایش شکل پذیری و جذب انرژی هیسترتیک قاب شده و می توان از آن برای مقاوم سازی لرزه ای قابهای فولادی استفاده نمود