سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: نخستین کنفرانس انرژی های تجدید پذیر و تولید پراکنده ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فرخ فتاحی – دانشگاه جامع علمی کاربردی – مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی صنعت آب و برق آذر
حامد صدیقی عباسی – دانشگاه جامع علمی کاربردی – مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی صنعت آب و برق آذر
نوید تقی زادگان – دانشگاه جامع علمی کاربردی ، عضو هیات علمی، ایران تبریز
وحید علی پورمارالانی – مرکز تحقیقات مهندسی جهاد استان آ.ش، ایران تبریز

چکیده:

استفاده از تکنولوژی تولید توزیع شده انرژی DG)به منظورمدیریت صحیح انرژی و ایجاد پایداری دینامیکی شبکه های مورد استفاده، در دهه اخیر توجه مهندسین و دانشمندان رشته برق را جلب نموده که طی مقاله حاضر خلاصه ای از نتایج تحقیقات انجام یافته بر روی شبکه آذربایجان با در نظرگرفتن تاثیر تغییرات فاصله سیستم هایDGاز شبکه اصلی آذربایجان بوده، که نتایج فوق العاده خوبی در بر داشته است. البته با پژوهشهای انجام گرفته دررابطه با مشخصات فنی و جغرافیایی منطقه استفاده از منابعD.G بویژه بادی، گازی وBiomass می تواند قابل استحصال باشد در این مقاله تاثیر نیروگاههای بادی و میکروتوربین ها، در شبیه سازی مورد بررسی قرار گرفته است. وجود نوسانات ولتاژ تحت تاثیر خطاهای الکتریکی از جمله اتصال کوتاه در مدلهای مختلف می تواند بر روی کیفیت توان تاثیر گذار باشد که توسط منابعD.G در فواصل محدود نسبت به شبکه مورد اتصال تا حدودی میتواند باعث میرا شدن نوسانات مذکور گردد نتایج تحقیقات بعمل آمده در این مورد مدلهای آزمایشگاهی مناسبی را ارائه نموه است. که بر اساس این تحقیقات و مدلهای بدست آمده بهره برداری به شکل قابل قبول در ادامه پژوهشفوق مفید و موثر خواهد بود.