سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمد خیاط – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان، اهواز، ایران
معصومه گوهری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان، اهواز، ایران

چکیده:

استفاده بهینه از ذخایر موجود و حذف عوامل محدود کننده در طی پروسه های تولید مواد غذایی ضروری است. وقتی که تفاوت تعداد پروتون و نوترون از یک حد معین تجاوز نماید، هسته اتم ناپایدار می شود و بطور خودکار ذرات (آلفا و بتا) و یا پرتوهای الکترومغناطیس (گاما) ساطع می نماید، اصطلاحاً به چنین موادی رادیواکتیو گویند. یکی از خصوصیات ویژه هر عنصر رادیو اکتیو، نیمه عمر آن می باشد. نیمه عمر، مدت زمانی است که فعالیت یک ماده رادیواکتیو به نصف کاهش می یابد.از ایزوتوپ های رادیواکتیو می توان در ردیابی عناصر در چرخه های بیولوژیکی استفاده نمود. در این راستا، فسفر ۳۲ از ایزوتوپ های ایده آل به شمار می رود. نقش ویژه عنصر فسفر در فرآیند انتقال انرژی، تقسیم سلولی و همچنین شرکت در فرایندهای رشد و تکامل ریشه، گلدهی و تشکیل میوه و دانه و افزایش مقاومت به امراض، موجب شده این عنصر بعنوان دومین عنصر کلیدی از نظر تغذیه گیاه محسوب شود و از جمله فاکتورهای مهم در تولید محصول بشمار می رود. باید توجه کرد که پرتوهای رادیواکتیو برای سلامتی انسان مضر می باشند، لذا باید با تدابیر امنیتی خاص، میزان پرتوگیری به حداقل ممکن کاهش یابد و توصیه می شود که تمامی مراحل آزمایش، تحت کنترل و نظارت بخش حفاظت رادیولوژیک سازمان انرژی اتمی ایران صورت گیرد.