سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش صنایع معدنی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علیرضا قدیمیان – دانش آموخته معدن- استخراج، دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی د
مهناز خدامی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی محلات
علیرضا مجدآبادی – دانش آموخته معدن- اکتشاف، دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی دا

چکیده:

باتوجه به بررسی ها، اکسیدهای اصلی به ویژه آلومینیوم و سیلیس، به عنوان فاکتور های تعیین کننده رفتار و کیفیت محصولات نمونه های کائولن گرک باغی نسبت به استاندارد جهانیECCبرای صنعت کاشی و سرامیک ، واجد کیفیت در بدنه های سرامیکی هستند. به دلیل بالا بودن سیلیس نسبت به استانداردECC میزان اکسید آلومینیوم در منطقه گرک باغی کاهش یافته، و منجر به کاهش ویسکوزیته دوغاب در زمان قالب پذیری شده است. مقاومت فرآورده های سرامیکی در نمونه های گرک باغی در برابر شوک های حرارتی،کششی و فشارشی بالا بوده و علی رغم آن میزان اکسید های آهن و تیتان محصولات سرامیکی گرک باغی نسبت به فرآورده هایECC از کیفیت مطلوبی برخوردار نمی باشد، اما میزان اکسید پتاسیم در نمونه های گرک باغی که نقش گداز آور را در فرآورده های سرامیکی ایفا می کند