سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

میثم قدمی میمندی – گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
امین پناهی – گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد
ایرج رسا – دانشیار گروه زمین شناسی دانشگاه شهید بهشتی تهران
کمال نوری خانکهدانی – استادیار گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

چکیده:

گرانیت بن دونو در مرکز تاقدیس کوه سفید توتک و ۲۳۰ کیلومتری شمال خاوری شیراز رخنمون دارد مجموعه ی دگرگونی توتک بخشی از زون دگرگونی سنندج – سیرجان است بررسی های صحرایی و آزمایشگاهی حاکی از آنست که در توده گرانیتی مذکور کانی های فرعی متنوعی از قبیل گارنت، تورمالین، آمفیبول زیرکن، اسفن، روتیل، الانیت و آپاتیت وجود دارند برروی سهکانی گارنت تورمالین ، آمفیبول که قابل جداسازی بودند تجزیه ی پراش اشعه ی ایکس انجام شد و مشخص گردید که گارنت توده ی گرانیتی از نوع اسپسارتین، تورمالین از نوع شورل و آمفیبول از نوع اکتینولیت و ریشتریت می باشند. براساس نتایج تجزیه ICP که برپایه فراوانی عناصر فرعی انجام شد در گارنت ها عناصر Mn,Ta,Th,Yb,Y و در آمفیبول ها عناصر T1,Ni آنومالی مثبت نسبت به پوسته قاره ای نشان دادند.