سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سعید یوسفی زارع – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی دانشگاه شهید باهنر کرمان، ک
جمشید شهاب پور – عضو هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
سمیرا بختیاری – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی دانشگاه شهید باهنر کرمان، ک
کرامتی فاطمه – عضو هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

چکیده:

محدوده ی اکتشافی در شمال خاوری کاشمر- خراسان رضوی و در جنوب روستای نامق واقع گردیده است. با توجه به مطالعات ژئوشیمیایی صورت گرفته در منطقه، وسعت و شدت دگرسانی گرمایی نسبتاً زیاد بوده و این دگرسانی ها به خصوص در نواحی جنوبی و جنوب خاوری و تا ح دی باختری قابل رؤیت است. دگرسانی پروپلتیک در مناطق باختری و دگرسانی های سیلیسی و آرژیلیک در مناطقی از جنوب و جنوب خاوری محدوده، شناسایی شده است. مطالعات ژئوشیمیایی نشان می دهد، این منطقه از نظر عناصر با ارزش فلزی نظیر طلا، مس، سرب و روی به ویژه در مناطق مرکزی و جنوبی دارای پتانسیل است.