سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سارا گردیده – کارشناسی ارشد زمین شناسی
علی اصغر سپاهی – دانشیار گروه زمین شناسی دانشگاه بوعلی سینا
فرهاد آلیانی – استادیار گروه زمین شناسی دانشگاه بوعلی سینا
برهان حیدری – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی

چکیده:

توده گرانیتوئیدی مشیرآباد بخشی از توده های نفوذی زون سنندج – سیرجان را تشکیل داده و بصورتکشیده و طویل با روندشرقی – غربی رخنمون دارد براساس مشاهدات صحرایی و ویژگیهای کانی شناسی این مجموعه متشکل از سهواحد اصلی دیوریت ، گرانودیوریت و گرانیت است که با نفوذی های اندک گابرویی همراه می باشد سنگ های این مجموعه از نوع I کالک آلکالن و از نظر درجه اشباع از آلومینیم ASI متاآلومین تا کمی پرآلومین می باشند روند تغییرات درنمودارهای عناصر سازگار و ناسازگار در برابر یکدیگر نشان دهنده نقش مهم تبلور تفریقی در تشکیل این سنگها است غنی شدگی نمونه ها از LILE و تهی شدگی آنها از HFSE در نمودارهای عنکبوتی بیانگر ماگماتیسم متاآلومین نوع I قوس های آتشفشانی VAG است.