سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

نسرین اسدی – دانشجوی کارشناسی ارشد پترولوژی دانشگاه بوعلی سینا- همدان
علی اصغر سپاهی – عضو هیئت علمی، دانشگاه بوعلی سینا_ همدان

چکیده:

توده پلوتونیک الوند در استان همدان قرار دارد و جزئی از زون ساختاری سنندج- سیرجان محسوب میشود. این توده طی چندین مرحله به درون سنگهای اطراف تزریق شده است و بر طبق مطالعات سن سنجی به روش PB – U- سن توده ژوزاسیک میانی تشخیص داده شده است، حرارت و سیالات منشأ گرفته از توده سبب ایجاد دگرگونی مجاورتی در سنگهای حاشیه توده شده است. در هاله مجاورتی شرقی و شمال شرق توده انواع مختلف هورنفلسها با درجات مختلف دگرگونی قابل مشاهده است. با توجه به مطالعات میکروسکوپی، شواهد صحرایی و آنالیزهای انجام گرفته بر روی نمونههای مختلف پروتولیت، سنگها رسوبی و از نوع شیل تشخیص داده شده است.