سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنگره مهندسی نفت ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

احمدرضا ربانی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
سارا صفاران –

چکیده:

ی میدان دارخوین ، واقع در جنوب غربی استان خوزستان (دشت آبادان)، با هدف شناسایی سنگ منشاء مولد نفت ،بررسی بلوغ حرارتی، نوع مواد آلی مولد نفت، و بررسی تاریخچه تدفین رسوبات با روش های مختلف ژئوشیمیایی مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج حاصل از مطالعه بایو مارکر ها و مطالعات ژئوشیمیایی نشان می دهد سنگ مادر نفت میدان فوق کربناته نهشته شده در شرایط احیایی بوده و حاوی مواد آلی دریایی(کروژن نوعΠ می باشد. بر اساس میزان نسبت C28/C29 Sterane درنفتهای مورد مطالعه مخزن فهلیان سن سنگ مادر در محدوده کرتاسه زیرین قرار می گیرد.تصور می شود سازند گرو با لیتولوژی کربناته و سن کرتاسه زیرین در منطقه مورد مطالعه بهترین کاندید جهت نفت میدان دارخوین باشد.