سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

معصومه عزتی فر – دانشگاه هرمزگان
محمد خانه باد – دانشگاه فردوسی مشهد
پیمان رضائی –

چکیده:

سازند عشین )تریاس میانی( از تناوب ماسه سنگ و شیل تشکیل شده است. هدف از انجام این مطالعه توصیف ژئوشیمی، منشأ وضعیت تکتونیکی و شرایط هوازدگی قدیمه شیل های سازند عشین است. ۱۱ نمونه از این شیل ها با روش هایXRF و XRD مورد آنالیز قرار گرفته است. نتایج نشان دهنده وجود کوارتز و کانی های رسی )مخصوصاً ایلیت و کائولینیت( به عنوان تشکیل دهنده های اصلی می باشد. نسبتهایAl₂O₃/TiO2بیانگر سنگ منشأ آذرین اسیدی+حدواسط برای شیل های سازند عشین است. دیاگرامK₂O/Na₂Oدر برابرSiO₂/Al₂O3نشان دهنده موقعیت تکتونیکی مجموعه کمان با ذرات اسیدی-درونی و حاشیه قاره ای فعال برای شیل هاست.