سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدعلی رجب زاده – عضو هیئت علمی، بخش علوم زمین دانشگاه شیراز
وحید فضلی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی دانشگاه شیراز
صغری راستی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی دانشگاه شیراز

چکیده:

نهشته های باریت و سیلیس دهبید در اطراف روستای گوشتی در ۱۷۶ کیلومتری شمال شرق شیراز و درحاشیه جنوبی زون سنندج -سیرجان واقع شده اند. کانه زایی باریت و سیلیس همراه با آهن، به صورت توده ای، رگه ای و عدسی شکل در امتداد گسل های منطقه با امتداد شمال غرب-جنوب شرق درون سنگ میزبان آهکی و دولومیت های قهوه ای رنگ سیلیسی شده با سن تریاس صورت گرفته است. کانی شناسی این ذخایر ساده بوده به طوری که کانی های اصلی شامل باریت، سیلیس، مگنتیت، هماتیت و گوتیت می باشند که به صورت جانشینی و به مقدار کمتر به شکل شکافه پرکن در سنگ میزبان دولومیتی تشکیل شده اند. بیهنجاری نسبتاً مثبت eu بی هنجاری منفی ceنسبت به CeN/YbN>1 ومقادیربالای LREE نشانگر ویژگی های ذخایر گرمابی می باشند. همچنین مقادیرTmN/SmN<1 در نمونه های باریت نمایانگر این است که سیال کانه زا ازTm فقیر و در نتیجه یک سیال تحت اشباع از CO2 و هالیدها می باشد. با توجه به فقر نمونه ها از HREEs احتمالاً حمل REEs در محلول گرمابی توسط کمپلکس های کلریدی صورت گرفته است. همچنین داده های ریزدماسنجی نشانگر دمای سیال کانه زا بین ۱۳۰ تا ۱۷۵ در باریت و ۱۵۰ تا ۱۹۸ در کوارتز و شوری بسیار پایین می باشد. توده های آذرین پراکنده ریولیتی در محدوده معدنی به عنوان منشاء باریم و سیلیس عمل کرده و کاهش ناگهانی دما و احتمالا فشار در اثر اختلاط سیالات گرمابی-ماگمایی با سیالات جوی عوامل اصلی نهشته شدن باریت و کوارتز محسوب می شوند