سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

کیوان خاکسار – دکتری چینه شناسی و فسیل شناسی از دانشگاه مادرید اسپانیا،
مهرنوش فرهانی – دانشجوی کارشناسی ارشد چینه شناسی و فسیل شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واح
بهزاد غلامی – کارشناسی ارشد چینه شناسی و فسیل شناسی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد آشتی

چکیده:

مطالعه حاضر بر روی سازند قم در برش تخت چکاب، در جنوب باختری شهرستان قم انجام گرفته است. برش مورد مطالعه، معادل برش الگوی سازند قم در ایران مرکزی به سن الیگوسن- میوسن است. برش مذکور دارای ۳۷۰ متر ستبرا و متشکل از تناوب ماسه سنگ و آهک نازک تا ضخیم لایه، مارن، ژیپس و در برخی نقاط افق هایی از کنگلومرا است. سازند قم در این برش با مرزهای همشیب در میان سازند های قرمز زیرین و قرمز فوقانی جای دارد. بر پایه مطالعات انجام گرفته بر اساس حضور روزن بران بنتیک سن این برش الیگوسن- میوسن زیرین تعیین شد. طبق مطالعات چینه شناسی، علاوه بر کلیه واحد های معرفی شده در سازند قم شاملf, e, d, c4, c3, c2, c1, b, aو یک عضو بی نام در ابتدای برش مذکور یافت شده است. طی عملیات صحرایی تعداد ۶۰ نمونه برداشت شد که مطالعه آنها بر اساس روزن بران، منجر به شناسایی ۲۶ جنس، ۹ گونه و در نهایت ۳ زیست زون گردید که بشرح زیر هستند ۱) Meandropsina iranica Assemblage Zone. 2) Miogypsina sp.,Archaias sp.,Vavulinid sp Assemblage Zone. 2a) Elphidium sp., Miogypsina sp Assemblage Subzone 2b) Archaias angulatus Assemblage Zone. 3) Eulepidina dilatata, Nummulites intermedius, Nummulites vascus Assemblage zone