سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

امیرمحمد مسعودی فر – دانشجوی کارشناسی مهندسی مکانیک-سیالات دانشگاه بیرجند
شمس الدین قیامی – دانشجوی کارشناسی مهندسی مکانیک-سیالات دانشگاه بیرجند
مجید ملک جعفریان – استادیار و عضو هیئت علمی گروه مکانیک دانشگاه بیرجند
سعید زارع نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک- تبدیل انرژی دانشگاه صنعتی شاهرو

چکیده:

در مطالعه حاضر تولید نیروی پیشرانش در ترکیب پشت سر هم ایرفویلهای ثابت و نوسانی، بوسیله نرم افزار فلوئنت مورد بررسی قرار گرفته است. در این حالت ایرفویل جلوئی تحت حرکت نوسانی است، در حالی که ایرفویل عقب ثابت می باشد. ایرفویل جلوئی به عنوان تولید کننده گردابه، ایرفویل عقب را در معرض گردابه های نوسانی قرار می دهد. نتایج نشان می دهد که هر دو ایرفویل جلو و عقب نیروی پیشرانش تولید می کنند که تمایل به رسیدن به یک حالت پریودیک دارند. نیروی پیشرانش تولیدی بوسیله ایرفویل عقب، از مومنتوم اضافی موجود در جدایش جریان ایرفویل جلو ناشی میشود. دامنه نوسانات ضریب پیشرانش ایرفویل نوسانی (ایرفویل جلویی) از ایرفویل ثابت بیشتر است.