مقاله مطالعه چندشکلی ژن PROP1 گوسفند به روش PCR-RFLP که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در ژنتیک در هزاره سوم از صفحه ۲۹۰۷ تا ۲۹۱۱ منتشر شده است.
نام: مطالعه چندشکلی ژن PROP1 گوسفند به روش PCR-RFLP
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله چندشکلی
مقاله گوسفند -PCR-RFLP
مقاله ژن PROP1

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جلیل سرقلعه علی
جناب آقای / سرکار خانم: مرادی شهربابک محمد
جناب آقای / سرکار خانم: مرادی شهربابک حسین
جناب آقای / سرکار خانم: صادقی مصطفی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ژن PROP1 بر روی کروموزوم ۵ قرار گرفته و دارای ۳ اگزون و ۲ اینترون است. این ژن در غده هیپوفیز انسان و حیوانات اهلی از جمله گوسفند و بز باعث سنتز پروتئینی با ۲۲۶ اسید آمینه می شود که تنظیم کننده بیان هورمون رشد، پرولاکتین و تیروتروپین است. هدف از این مطالعه بررسی چندشکلی اگزون ۲ ژن PROP1 در نژادهای گوسفند لری بختیاری، زل و آمیخته زل-آتابای بود. در این تحقیق از ۲۸۰ راس گوسفند شامل: ۹۰ راس گوسفند زل،۹۰ راس گوسفند لری-بختیاری (اصلاحی)، ۶۰ راس گوسفند لری-بختیاری (کشتاری) و ۴۰ راس گوسفند آمیخته زل-آتابای استفاده گردید. بعد از خون گیری، استخراج DNA و تکثیر قطعه مورد نظر با استفاده از آنزیم محدودگر Hin6I واکنش هضم آنزیمی صورت گرفت. نتایج نشان داد که ژنوتیپ های GG وAG  به ترتیب با فراوانی های ۰٫۹۸ و ۰٫۰۲ در گوسفندان لری بختیاری (ایستگاهی)، ۰٫۸۶ و ۰٫۱۴ در گوسفندان لری بختیاری (کشتارگاه)، ۰٫۹۶ و ۰٫۰۴ در گوسفندان زل (ایستگاهی)، ۰٫۸۹ و ۰٫۱۱ در گوسفندان زل-آتابای (کشتارگاه) مشاهده شدند. ژنوتیپ های AA،AB  به ترتیب با فراوانی های ۰٫۷۰ و ۰٫۳۰ در گوسفندان لری بختیاری (ایستگاه)، ۰٫۷۸ و ۰٫۲۲ در گوسفندان لری بختیاری (کشتارگاه)، ۰٫۶۸ و ۰٫۳۲ در گوسفندان زل (ایستگاه) و ۰٫۸۴ و ۰٫۱۶ در گوسفندان زل-آتابای (کشتارگاه) مشاهده شدند.