مقاله مطالعه چشم انداز ۲۰ ساله بازیافت پسماندهای خشک شهر قم و سود اقتصادی آن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار (اسرار) از صفحه ۵۳۰ تا ۵۳۸ منتشر شده است.
نام: مطالعه چشم انداز ۲۰ ساله بازیافت پسماندهای خشک شهر قم و سود اقتصادی آن
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پسماند
مقاله بازیافت
مقاله سود اقتصادی
مقاله شهر قم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آذری علی
جناب آقای / سرکار خانم: فرزادکیا مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: رستگار ایوب
جناب آقای / سرکار خانم: احمدی احسان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: طبق آمارها بخش عمده ای از پسماندهای شهری در ایران دفن شده و بخش ناچیزی از این مواد بازیافت می شوند در حالی که مدیریت پسماندهای شهری در کشورهای در حال توسعه به سوی تفکیک از مبدا و بازیافت حرکت کرده است. این تحقیق با هدف برآورد پتانسیل بازیافت پسماندهای شهری قم و سود اقتصادی آن در یک چشم انداز ۲۰ ساله از سال ۱۳۸۵ انجام شده است.
مواد و روش ها: این تحقیق یک مطالعه توصیفی مقطعی است. ابتدا میزان بازیافت پسماندهای خشک شهر قم در سالهای ۱۳۸۵ و ۱۳۹۰ بر اساس گزارشات سازمان مدیریت پسماند این شهر برآورد شد. سپس برای ارتقا سطح بازیافت پسماندهای خشک، دو سناریو بازیافت ۲۰ و ۶۰ درصدی در سال های ۱۳۹۰ و ۱۴۰۷ محاسبه شده و سود اقتصادی آنها تعیین گردید.
یافته ها: میانگین پسماند تولیدی در شهر قم در سال ۱۳۹۰، ۷۱۸ تن در روز بود. بر اساس این روند تولید، در سال ۱۴۰۷ شاهد تولید ۱۱۴۵ تن در روز پسماند در این شهر خواهیم بود. سود اقتصادی روزانه بازیافت پسماندهای خشک در شهر قم در سال ۱۳۹۰ معادل ۱۵۸۰۱۵۲۰ ریال بود. این میزان سود در صورت ارتقا برنامه های بازیافت می تواند تا میزان ۶۳۲۱۱۶۴۰ و ۱۸۹۶۶۴۴۰۰ ریال برای سطوح بازیافت ۲۰ و ۶۰ درصدی افزایش یابد.
نتیجه گیری: علی رغم پتانسیل بازیافت ۲۱ درصدی پسماندهای خشک در شهر قم، در حال حاضر میزان بازیافت انجام شده در این شهر درحدود ۵ درصد می باشد. با یک برنامه ۱۰ تا ۲۰ ساله می توان میزان سوددهی اقتصادی ناشی از بازیافت را ۴ تا ۱۲ برابر افزایش داد.