سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فضل الله اسکندری چراتی – کارشناس ارشد مکانیزاسیون کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقی
محمد شکفته – دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت، کرمان
یاسین حسین پور – دانشجوی کارشناسی مکانیزاسیون کشاورزی دانشگاه جامع علمی کاربردی کشاو
ایوب امرایی – دانشجوی کارشناسی مکانیزاسیون کشاورزی دانشگاه جامع علمی کاربردی کشاو

چکیده:

خشک کردن میوه ها موجب جلوگیری از رشد میکرو ارگانیسم می شود. یکی از روشها در انتخاب مواد غذایی استفاده از حس بینایی میباشد که معمولا استفاده از این حس در انتخاب میوه های خشک شده اهمیت زیادی دارد. در استفاده از حس بینایی برای انتخاب مواد معمولا ترکیبی از رنگ ، شکل، اندازه و چروکیدگی مواد اهمیت زیادی دارد. این تحقیق که در مرکز آموزش جهاد کشاورزی سلمانشهر انجام شده، که در آن میزان چروکیدگی برگه های سیب زمینی در دماهای ۶۰ و۷۰ و۸۰ درجه سانتیگراد و سرعت هوای ۰٫۵ و ۱ متر بر ثانیه مورد آزمایش و بررسی قرار گرفته شد. در فاصله های زمانی یکسان در طی خشک شدن توسط دوربین دیجیتال از نمونه های عکس گرفته شد.از عکس های گرفته شده ابعاد جسم بدست آمده و مورد تجزه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که در دمای ۸۰ درجه خشک شدن محصول بطور یکنواخت بوده و بازرا پسندی بیشتی نسبت به دماهای دیگر دارد. سرعت هوا د رمحدوده آزمایش تاثیری بر چروکیدگی محصول نداشت.