سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی غرب کشور: چالشها و راهکارها

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمد مهرنیا – مربی پژوهش مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی لرستان

چکیده:

شینه قلائی درشمال غربی استان لرستان و درغرب شهرستان سلسله واقع گردیده است این حوزه دارای اقلیم کاملا متفاوت از شهرستان سلسله بوده که این تفاوت اقلیم باعث ایجاد نوع خاصی از پوشش گیاهی درمنطقه گردیدها ست بخش اعظم این منطقه را ارتفاعات تشکیل میدهند که بلندترین نقطه ان قله کوربوی به ارتفاع ۲۸۵۴ متر و پست ترین آن دارای ارتفاع ۱۱۰۰ متر از سطح دریا است این تحقیق با هدف شناسایی گونه های گیاهی معرفی فلور تعیین شکلهای زیستی و پراکنش جوامع گیاهی شینه قلائی انجام گرفته است مهمترین تیره های گیاهی منطقه از نظر بیشترین تعداد گونه به ترتیب عبارتند از Rosaceae, Liliaceae,Apiaceae,Lamiaceae,Brassicaceae,Fabaceae,Poaceae, Asteraceae 34/1 درصد فلور منطقه انحصاری ناحیه رویشی ایرانی – تورانی هستندکه از این تعداد ۷۱ گونه انحصاری ایران می باشد و درمیان ان ها پراکنش گونه های ,Arum Alcea koelzii, Amygdalus elaeagnifolia Quercus brantii var. Centaurea phlomoides ,Dionysia gaubae, Pyrus glabra giganteum persica به رشته کوه های زاگرس محدود میگردد پوشش گیاهی منطقه براساس مکتب Zygmatist) Braun Blanguet مورد مطالعه قرارگرفت و طی آن ۱۵ جامعه و ۵ زیرجامعه برپایه تجزیه و تحلیل داده های جامعه شناسی گیاهی به روشهای CAH AFC تشخیص داده شد.