سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی قشم و چشم انداز آینده

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مرضیه رضایی – عضو هیات علمی،گروه مرتع و آبخیزداری دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دان
سکینه رحیمی – دانشجوی کارشناسی مرتع و آبخیزداری دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگ
رسول مهدوی – استادیار گروه مرتع و آبخیزداری دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه

چکیده:

خشکی های ایران از نظر تقسیم بندی جغرافیایی به پنج ناحیه خزری، ارسباران، ایران و تورانی، زاگرسی و خلیج و عمانی تقسیم می شود. استان هرمزگان در ناحیه رویشی خلیج و عمانی قرار دارد و دارای گونه های ویژه و منحصر به فردی است. قشم دارای پوشش گیاهی متنوعی است که در این تحقیق به بررسی پوشش گیاهی این منطقه و مطالعه جنگل های مانگرو به عنوان یکی از مهم ترین پوشش های گیاهی این منطقه و نقش آن ها در توسعه اکوتوریسم پرداخته شده است. این مطالعه به روش توصیفی تطبیقی انجام پذیرفت و اطلاعات میدانی در مشاهدات صحرایی از مناطق قشم، خمیر و سیریک جمع آوری شد. نهایتا لیست فلوریستیک پوشش گیاهی منطقه قشم تهیه گردید. نتایج نشان داد بیش از ۵۳ گونه مرتعی، بوته ای و درختچه ای در منطقه وجود دارد که از مهمترین آنها گونه های حرا است. جزیره قشم مرکز تجاری است و با توجه به اینکه بیشترین مساحت رویشگاه جنگلهای حرا در قشم واقع است این منطقه دارای توان ندی بالایی در جذب گردشگر بوده و می توان با توجه به این مساله برای جذب گردشگر سرمایه گذاری و باعث بالاتر رفتن درامد منطقه به خصوص برای اهالی بومی منطقه شد.