سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی نساجی و پوشاک

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

رها پور باقری – دانشجوی کارشناسی ارشد تکنولوژی نساجی،دانشگاه صنعتی امیرکبیر،عضو هی
انسیه حاجب – دانشجوی کارشناسی ارشد تکنولوژی نساجی،دانشگاه صنعتی امیرکبیر،عضو هی
پدرام پیوندی – عضو هیات علمی دانشگاه یزد

چکیده:

پوشش یکی از شئون انسانی است و به خصوصیات متفاوت فردی و اجتماعی انسان مربوط می شود درواقع می توان گفت که لباس پرچم وجود ادمی است که از اعتقادات و فرهنگ و اداب و رسوم وی سخن می گوید تاثیری که لباس در زندگی انسان ها و تمدنهای گذشته داشته و همچنین تاثیری که انسان از پوشیدن لباس می پذیرد بیانگر اهمیت لباس بین اقدام و ملل گوناگون است و به نوعی پوشش هر قوم و ملت نشان دهنده فرهنگ آن ملت است لباس مانند زبان هویت قومی، اجتماعی و جغرافیایی و وابستگی های صنفی ، سیاسی ، مذهبی و شان و منزلت اجتماعی و اقتصادی مردم را مشخص می کند برای اینکه عملکرد اجتماعی و فرهنگی پوشاک در هویت بخشی به اعضای جامعه را دریابیم لازم است تنپوشهای مردم را همچون مجموعه ای از علایم زبانی مادی بررسی و تحلیل کنیم مثلا همان اندازه که زبان مردم گروههای قومی کرد، لر، بلوچ و ترکمن و فارس را از یکدیگر متمایز و جدا می کند پوشاک بومی و سنتی هریک از این اقوام نیز آنها را از هم متمایز می سازد. به همین منظور دراین پژوهش به مطالعه پوشاک قوم کرد پرداخته شد و در ادامه دو طرح لباس با استفاده از مشخصه های پوشاک این قوم طراحی شد.