مقاله مطالعه پلی مورفیسم ژن کوآگولاز در استافیلوکوکوس آرئوس های جدا شده از شیر گاومیش که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در بهداشت مواد غذایی از صفحه ۵ تا ۳۱ منتشر شده است.
نام: مطالعه پلی مورفیسم ژن کوآگولاز در استافیلوکوکوس آرئوس های جدا شده از شیر گاومیش
این مقاله دارای ۲۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استافیلوکوکوس آرئوس
مقاله ژن کوآگولاز
مقاله پلی مورفیسم
مقاله شیر گاومیش
مقاله PCR-RFLP

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شایق جلال
جناب آقای / سرکار خانم: منادی علیرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از این مطالعه آنالیز ژن کوآگوالاز در استافیلوکوکوس آرئوس های جدا شده از شیر گاومیش های بومی در شمال غربی ایران بود. برای این منظور تعداد ۷۵ جدایه استافیلوکوکوس آرئوس به روش PCR-RFLP مورد آزمایش قرار گرفتند. نتیجه تکثیر شده برای ژن کوآگولاز تولید باندهای با اندازه های ۶۰۰، ۷۰۰، ۷۶۰ و ۸۵۰ جفت باز بود که به ترتیب ۱۲، ۲۵، ۲۹ و ۹ مورد از جدایه های مورد آزمایش را شامل می شد. از هضم باندهای مذکور با آنزیم AluI الگوهای متفاوتی از هر اندازه بدست آمد. اما الگوهای متعلق به یک اندازه، مشابه هم بودند. نتایج آنالیز ژن کواگولاز در این مطالعه مشابه نتایج حاصل از جدایه های گاوی بودند.