مقاله مطالعه پسماندهای دندانپزشکی تولیدی در مطب های دندانپزشکی شهر شیراز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در تحقیق در علوم دندانپزشکی از صفحه ۲۴۶ تا ۲۵۱ منتشر شده است.
نام: مطالعه پسماندهای دندانپزشکی تولیدی در مطب های دندانپزشکی شهر شیراز
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پسماند
مقاله دندانپزشکی
مقاله زباله
مقاله زباله بیمارستانی
مقاله زباله عفونی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قنبریان مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: مجلسی منیره
جناب آقای / سرکار خانم: سمایی محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: امروزه یکی از معضلات زیست محیطی زباله های دندانپزشکی است. هدف این مطالعه بررسی و آنالیز پسماندهای مراکز دندانپزشکی شیراز به منظور تعیین اجزا و میزان مواد تشکیل دهنده آن است.
مواد و روش ها: در پژوهش حاضر تعداد ۳۷ مرکز مورد مطالعه قرار گرفت. که از بین مناطق ۹ گانه با الگوی نمونه گیری منطقه ای تعیین گردید. از هر مرکز سه نمونه در سه روز متوالی (روزهای دوشنبه، سه شنبه و چهارشنبه هر هفته) برداشت شد. نمونه ها به صورت دستی جداسازی و به ۶۴ جزء تفکیک و توزین شدند. اجزا بر اساس ویژگی و پتانسیل خطرزایی در ۴ گروه دسته بندی شدند. در نهایت با توجه به هدف تحقیق که تعیین درصد هر یک از اجزاء اصلی زباله بود، داده ها با استفاده از نرم افزار Excel درصدگیری شده و سهم هر جزء و هر دسته از چهار دسته زباله تعیین گردید.
یافته ها: کل پسماند تولیدی برابر ۶۲۶۶۱٫۶۰ کیلوگرم در سال می باشد. سهم تولید پسماندهای عفونی، شبه خانگی، شیمیایی و دارویی و سمی به ترتیب ۹٫۵۵, ۳۹٫۰۴, ۵۰, ۵۰ و ۰٫۹۱ درصد بود. که با توجه به بررسی های صورت گرفته بر تحقیقات دیگر که در ایران و سایر کشورها انجام شده سهم هر یک از اجزاء چهارگانه با آنچه در این پژوهش به دست آمده هم خوانی دارد.
نتیجه گیری: تولید پسماند در مطب های دندانپزشکی تابع یک الگوی خاص است که از آن می توان در مدیریت دفع این پسماندها به خوبی استفاده نمود.