مقاله مطالعه پراکنش فضایی جمعیت مراحل نارس کرم میوه خوار گوجه فرنگی (Helicoverpa armigera (Lep, Noctuisae در گرگان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در گیاه پزشکی از صفحه ۴۵ تا ۵۵ منتشر شده است.
نام: مطالعه پراکنش فضایی جمعیت مراحل نارس کرم میوه خوار گوجه فرنگی (Helicoverpa armigera (Lep, Noctuisae در گرگان
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کرم میوه خوار گوجه فرنگی
مقاله پراکنش فضایی
مقاله جمعیت
مقاله مراحل نارس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شعبانی پور مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: افشاری علی
جناب آقای / سرکار خانم: یزدانیان محسن
جناب آقای / سرکار خانم: قدیری راد سعید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هر ساله آفات گوجه فرنگی از جمله کرم میوه خوار گوجه فرنگی Helicoverpa armiga (Hübner) درصد قابل توجهی از عملکرد گوجه را کاهش می دهند ولی برنامه نمونه برداری مدونی برای تخمین جمعیت و مدیریت آنها تهیه نشده است. در طول دو سال زراعی ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ مطالعه الگوی توزیع فضایی مراحل نابالغ حشره مذکور در مزارعه گوجه فرنگی با استفاده از شاخص های پراکنش (Id، ID و s2/x) و مدل های Taylor و Iwao بررسی گردید. الگوی توزیع فضایی مراحل نارس با هر دو مدل Taylor و ایوواو به صورت تصادفی بود. بر اساس مقادیر p و R2 به دست آمده از ارتباط رگرسیونی، برای توصیف ارتباط بین میانگین و واریانس جمعیت، مدل تیلور مناسب تر از مدل ایوا او بود که در قسمت میانی بوته بیشترین ضریب تیلور را به خود اختصاص داد. در شاخص موریسیتا، نسبت واریانس به میانگین و k درصد مطابقت جمعیت مراحل نارس با پراکنش تصادفی بیشتر از پراکنش تجمعی بود.