سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش فناوریهای پالایش در محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

جلال شایگان – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف
علی اکبری –
مجتبی اردستانی –
حسام الدین شکرالهی –

چکیده:

الودگی ناشی از فعالیت های صنعتی انسان موضوع جدیدی نیست الودگی خاک، هوا و آب همواره باعث دل مشغولی دست اندرکاران صنعت و از سوی دیگر مراجع ناظر برحفظ محیط زیست بوده و هست. دراین میان الودگی آب زیرزمینی بعنوان منبع اصلی تامین آب شرب از حساسیت ویژه ای برخوردار است چرا که معمولا از شروع الودگی تا تشخیص آن به زمانی طولانی احتیاج است و در صورت بروز الودگی درمان آن به زمان و هزینه های اقتصادی قابل توجهی نیاز دارد با د رنظر داشتن این موضوع پس از احساس نیاز مجتمع گاز پارس جنوبی به مطالعات وضعیت الودگی خاک و ابهای زیرزمینی منطقه پژوهش حاضر با رویکرد بررسی میزان پراکنش الودگی ناشی از نشت الاینده های هیدروکربنی به منابع آب زیرزمینی و خاک و در صورت نیاز بررسی عوارض زیست محیطی و ارائه راهکارهای علمی تصفیه و پاکسازی منابع آلوده کننده تعریف و به همین منظور فازهای مختلف مطالعاتی اجرایی و شبیه سازی در نظر گرفته شد. در مطالعه پیش رو ابتدا از چاههای اب پایین دست مناطق پالایشگاهی مجتمع گاز پارس جنوبی نمونه گیری انجام گرفت و سپس نمونه ها مورد انالیز مقدار کل مواد الی TOC و کروماتوگرافی گازی طیف سنجی جرمی برای سنجش میزا ن الودگی هیدروکربنی قرار گرفتند که خوشبختانه الودگی خاصی مشاهده نشد.