مقاله مطالعه پرایمینگ بذر در بهبود شاخص های جوانه زنی بذر عدس (Lens culinaris Medik) تحت تنش شوری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در تحقیقات بذر (علوم و تکنولوژی بذر) از صفحه ۵۳ تا ۶۱ منتشر شده است.
نام: مطالعه پرایمینگ بذر در بهبود شاخص های جوانه زنی بذر عدس (Lens culinaris Medik) تحت تنش شوری
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اسموپرایمینگ
مقاله تنش شوری
مقاله هیدروپرایمینگ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آگاه فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: نبوی کلات سیدمحسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور مطالعه اثرات هیدروپرایمینگ و اسموپرایمینگ بر شاخص های جوانه زنی دو رقم عدس در شرایط تنش شوری یک آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار در سال ۱۳۹۰ در آزمایشگاه تکنولوژی بذر دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد اجرا شد. عوامل آزمایش شامل دو رقم عدس (رباط و کیمیا)، سه سطح پرایمینگ (هیدروپرایمینگ و اسموپرایمینگ با Nacl و Kcl) و پنج سطح شوری حاصل از Nacl (0، ۲، ۴، ۶ و ۸ دسی زیمنس بر متر) بود. نتایج این پژوهش نشان داد که با افزایش تنش شوری تمامی شاخص های جوانه زنی کاهش یافت. تیمار هیدروپرایمینگ، شاخص های جوانه زنی بذر را تحت تنش شوری، در هر دو رقم کیمیا و رباط بهبود بخشید.